2018-10-30

UPPDATERAT: Finns åter i lager igen.
Art nr: 1049801 & 1049161 har temporärt utgått
Andledningen till att artikelnummer 1049801 & 1049161 temporärt har utgåt är:
Pappersbruket Stora Enso, har stora problem med tillverkningen av kopieringspapper på grund av vattenbrist vid sitt bruk i Nymölla (Skåne). 
Detta innebär att produktionen drabbats hårt samt att bruket är tvungna att halvera sin tillverkning.
Grundvattennivån är väldigt lågt p.g.a. brist på regn och i dagsläget visar ingen prognos på större mängder framöver och det är därmed oklart hur länge problemet kvarstår.

De papper som kommer och har påverkats mest är tillverkningen av hålat papper.
Vid frågor kontakta oss på info@kontorsgruppen.se

'