Beställ innan 14:00 för leverans inom 1-2 vardagar | Kundtjänst: 08-594 95 790 | Order: order@kontorsgruppen.se
 

Senaste nytt

2023-01-12 Prisavisering

2022-08-22 Vi byter logistikpartner till Bring
Produkter

 

      


Information om hur vi hanterar dina
personuppgifter


Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion
Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.
I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Vilken information samlar Kontorsgruppen in om dig?
För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:
• Ditt namn
• Ditt personnummer
• Ditt företagsnamn
• Din e-postadress
• Din postadress
• Din leveransadress
• Ditt telefonnummer
• Dina kontaktuppgifter

3. När samlar Kontorsgruppen in din information?
Kontorsgruppen samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du t.ex. frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies. När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Kontorsgruppens egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

4. Hur använder Kontorsgruppen din information?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:
• Behandla din beställning
• Hantera ditt konto
• Behandla betalningar
• Leverera produkter
• Skicka information, nyheter och erbjudanden
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
• Analysera trender
• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter. Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Kontorsgruppen kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

5. Registrerades rättigheter
Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

6. Andra webbsidor
Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på Kontorsgruppens webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor.  Kontorsgruppen är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

7. Klagomål
Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Kontorsgruppen angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss på info@kontorsgruppen.se

8. Kontakta oss
E-post: info@kontorsgruppen.se
Telefon: 08-594 95 790

Eller skriv till oss: Kontorsgruppen i Sverige AB, Vintervägen 1, 192 70 Sollentuna

Vänlig hälsning
Kontorsgruppen i Sverige AB

©2023 Adilimo AB Läs våra köp- och användarvillkor här. Alla priser anges i SEK.